Aktuellt i Marievik

24 november 2021

Vi fem fastighetsägare som ska utveckla Marievik, längtar efter att skapa en trygg, tillgänglig och attraktiv plats för alla som ska bo, jobba och besöka Marievik. Det tror vi bäst görs genom en blandning av bostäder och arbetsplatser med ett rikt serviceutbud som skapar liv och rörelse under fler av dygnets timmar.

Detaljplanen antogs i februari 2021 av Stockholms kommunfullmäktige och nu i november beslutade Mark- och miljödomstolen att bevilja prövningsrätt för de överklaganden som har inkommit. Så länge fortsätter vi att planera för utvecklingen av Marievik, som bland annat innefattar ombyggnad av badbryggorna på kajen, nya parker och promenadgator. Här på hemsidan kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i området.