Castellum planerar för morgondagens arbetsplatser i Marievik

17 september 2019

I Marievik äger Castellum idag två fastigheter, belägna på Årstaängsvägen. Vi vill utveckla vår byggrätt för att skapa moderna och hållbara arbetsplatser med fokus på hälsa och välmående.

Tillsammans med övriga fastighetsägare i området planerar vi att utveckla hela området Marievik till att bli en levande blandstad med såväl boende och arbetsplatser som skapar liv och rörelse längs gatorna. Totalt planeras för 960 bostäder i området och 27 000 nya kvadratmeter för kontor och andra verksamheter.

För att området ska bli mer öppet tillskapas såväl gångfartsgator som flera nya parker och torg, som en del i uppfyllandet av Stockholm stads vision om att Marievik bland annat ska ”vara en grönskande stadsdel för människor” och att ”kajen ska utvecklas till ett grönt sammanhängande rörelsestråk”.