Ett nytt kajstråk för alla att njuta av

31 oktober 2019

En av Marieviks främsta kvaliteter är kajpromenaden med närheten till vattnet och vyerna över Årstaviken. För att verkligen ta till vara på kontakten med vattnet innefattar planerna för Marievik en ombyggnation av kajen för att öppna upp och skapa fler sociala platser där människor kan koppla av och umgås.

Kajstråket kommer utgöra en central plats i Marievik. Genom att bättre utnyttja och bredda kajen planerar vi att skapa en härlig utemiljö med olika sittmöjligheter och promenadstråk. Målet är att området ska bli mer attraktivt och tillgängligt för många fler. Detta förstärks ytterligare av intilliggande kvarter med välkomnande uteserveringar mot vattnet.

Som en del av ombyggnationen, planeras även ett bad. Badet blir som en förlängning av områdets parker och sträcker sig ut i Årstaviken med platser i solen. Mellan bryggorna ska finnas badmöjligheter i form av olika typer av bassänger för olika intressen. Bryggorna kommer även vara öppna under vintermånaderna, inte direkt för vinterbad, men för att ge möjlighet att nå vattnet för exempelvis skridskoåkare och paddlare.

Det finns flera platser och parker längs med viken, vilka kajen kommer hjälpa till att binda samman och göra mer publika. Totalt sett kommer det även att bidra till att Marievik och kajstråket blir en naturlig entré till Årstaviken för de närliggande områdena Gröndal, Årstadal och Årsta. Med andra ord kommer kajen öppnas upp för fler och bli det publika rum som så många har efterfrågat.