Levande gator och grönområden att vistas i

26 november 2019

Ett område med levande gator och parker där människor kan vistas och trivas är viktiga ledord för utvecklingen av Marievik.

I Marievik skapas ett offentligt rum där gående och cyklister prioriterats när det gäller gator och trafik. Det innebär att gatorna blir mer som en allmän plats där de som rör sig ska känna sig mer trygga att vistas. Trädplanteringar med vintergröna buskar, som lagerhägg eller liguster, kommer att ge gatorna en robust grönska som förstärker känslan av en harmonisk och sammanhållen gatumiljö.

Genom parkerna och grönområdena i Marievik förstärks vyer och stråk ner mot vattnet. Kombinationen med träd och buskar hjälper till att skapa ett levande och attraktivt område. De som arbetar i området ska ha goda möjligheter att ta en promenad eller koppla av i samband med lunch och andra pauser. För boende kommer alla lägenheter att ligga inom 200 meter från någon av de så kallade kvartersparkerna. Tanken är att kunna gå ut genom porten och ha nära till en park eller en grön miljö att vistas i. Därtill är det endast 500 meters promenad till Tantolunden eller Trekantsparken.

Alla som bor, arbetar eller besöker Marievik ska känna sig hemma och välkomna. En urban gatu- och parkmiljö när den är som bäst.