Startsida kajpromenad

Marievik ute på granskning 2

18 juni 2020

Under hösten 2019 var planen för Marievik ute på granskning. Den aktuella versionen kan granskas 17 juni - 11 augusti. I den har har förtydliganden skett vad gäller miljökvalitetsnormen för vatten, markmiljö, påseglingsrisk och buller.

Planunderlaget har också kompletterats med nytt utredningsunderlag angående markmiljö och påseglingsrisk.

Vi uppdaterar kontinuerligt hemsidan med aktuell information om processen.