Nya bostäder i attraktivt läge

16 september 2019

I Marievik planerar JM och Tobin Properties för sammanlagt cirka 950 nya bostäder med butiker, restauranger och förskolor i gatuplan. Bostadshusen bildar en naturlig fortsättning av innerstaden på andra sidan Liljeholmsbron med en traditionell kvartersstruktur.

I husens gatuplan ligger butiks- och restauranglokaler samt förskolor som bidrar till att skapa liv och rörelse längs gatorna. Detta är en del i att skapa ett Marievik som är mer tillgängligt, attraktivt och tryggt för alla. Husen är mellan sex och nio våningar mot vattenlinjen samt med några högre byggnader om 12-32 våningar.

Varje hus är unikt utformat och får en egen identitet och skapar en genomtänkt variation runt kvarteret. Fasadmaterialen varierar mellan tegel och puts i en färgpalett hämtad från Stockholms innerstad med milda, ljusa jordfärger.