Marievik nyhetsbild

Just nu i Marievik.

Följ med på resan och bli en del av Marievik genom nyheter och läsning.

Stadsbyggnadsnämnden godkände Marieviksplanen

Med positiv respons klubbade Stadsbyggnadsnämnden igenom Marieviksplanen. Den uppfyller nu flera mål som är viktiga för Stockholm gällande hållbarhet och tillgänglighet. Läs mer

Levande gator och grönområden att vistas i

Ett område med levande gator och parker där människor kan vistas och trivs är viktiga ledord för utvecklingen av Marievik. Läs mer

Ett nytt kajstråk för alla att njuta av

En av Marieviks främsta kvaliteter är kajpromenaden med närheten till vattnet och vyerna över Årstaviken. För att verkligen ta till vara på kontakten med vattnet innefattar planerna för Marievik en ombyggnation av kajen för att öppna upp och skapa fler sociala platser där människor kan koppla av och umgås. Läs mer

Castellum planerar för morgondagens arbetsplatser i Marievik

I Marievik äger Castellum idag två fastigheter, belägna på Årstaängsvägen. Vi vill utveckla vår byggrätt för att skapa moderna och hållbara arbetsplatser med fokus på hälsa och välmående. Läs mer
Planen för Marievik på granskning

Planen för Marievik på granskning

Vi fastighetsägare i Marieviksområdet har beaktat synpunkter och arbetat om det som framkom under samrådet. Den 18 september lägger Stadsbyggnadskontoret ut den omarbetade planen för Marievik på granskning. Mer information finns på Stockholms stads hemsida: https://vaxer.stockholm/projekt/marievik2 Läs mer
Startsida kajpromenad

Nya bostäder i attraktivt läge

I Marievik planerar JM och Tobin Properties för sammanlagt cirka 950 nya bostäder med butiker, restauranger och förskolor i gatuplan. Läs mer