Marievik-fran-Tanto_2560x1100

Planarbetet för Marievik försenat

13 maj 2020

Ett behov av omtag i planen för Marievik har gjort att tidplanen förskjutits. Troligt nytt beslut i Stadsbyggnadsnämnden väntas i november 2020 och därefter slutligen i kommunfullmäktige första kvartalet 2021.

Vi uppdaterar kontinuerligt hemsidan med aktuell information om detaljplaneprocessen.