Planen för Marievik på granskning

Planen för Marievik på granskning

18 september 2019

Vi fastighetsägare i Marieviksområdet har beaktat synpunkter och arbetat in det som framkom under samrådet. Den 18 september lägger Stadsbyggnadskontoret ut den omarbetade planen för Marievik på granskning.

Mer information finns på Stockholms stads hemsida: https://vaxer.stockholm/projekt/marievik2