Stadsbyggnadsnämnden godkände Marieviksplanen

19 december 2019

Med positiv respons klubbade Stadsbyggnadsnämnden igenom Marieviksplanen. Den uppfyller nu flera mål som är viktiga för Stockholm gällande hållbarhet och tillgänglighet.

Den 12 december godkände en enig Stadsbyggnadsnämnd planen för Marievik. I beslutet framgår det flera starka skäl till varför ombyggnationen av Marievik är viktig för Stockholm. Det nya området ska skapa 960 nya bostäder, flertalet nya kontor och tre nya förskolor. De lyfter även fram betydelsen av att området öppnas upp för allmänheten genom nya offentliga platser med torg, parker och ett kajstråk med tillhörande badanläggning. Marievik uppfyller även stadens mål om hållbart resande på ett mycket bra sätt, med god kollektivtrafik och bra möjlighet till cykel och gång.

Planen går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under första kvartalet 2020.