Marievik-fran-Tanto_2560x1100

Vad händer just nu i Marievik?

14 mars 2021

Vi fem fastighetsägare som ska bygga Marievik, längtar efter att skapa en trygg, tillgänglig och attraktiv plats för alla som ska bo, jobba och besöka Marievik. Det tror vi bäst görs genom en blandning av bostäder och arbetsplatser med ett rikt serviceutbud som skapar liv och rörelse under fler av dygnets timmar.

Detaljplanen antogs i februari av Stockholms kommunfullmäktige och just nu hanterar mark- och miljödomstolen de överklaganden som inkommit. Så länge fortsätter vi att planera för utvecklingen av Marievik, som bland annat innefattar ombyggnad av badbryggorna på kajen, nya parker och promenadgator. Här på hemsidan kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i området.